ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ COOKIES


Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΜΑΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

 1. ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ; Είμαστε η LONDIS και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα ως από κοινού υπεύθυνοι
  επεξεργασίας. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε από κοινού υπεύθυνοι για τον τρόπο που επεξεργαζόμαστε και προστατεύουμε τα δεδομένα σας. Δείτε περισσότερα.
 2. ΓΙΑ ΠΟΙΟΝ ΛΟΓΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
  ΣΑΣ Θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας (που συλλέξαμε ηλεκτρονικά ή
  αυτοπροσώπως), μεταξύ άλλων σκοπών και για να διαχειριστούμε την
  εγγραφή σας ως χρήστη, για να διαχειριστούμε τις αγορές προϊόντων ή
  υπηρεσιών από εσάς, για να απαντήσουμε στις ερωτήσεις σας καθώς και, σε
  περίπτωση που επιθυμείτε, για σας να στείλουμε εξατομικευμένες
  επικοινωνίες. Δείτε περισσότερα.
 3. ΓΙΑΤΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;
  Νομιμοποιούμαστε να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας για διάφορους λόγους.
  Ο κύριος λόγος είναι ότι πρέπει να τα επεξεργαστούμε για την εκτέλεση της
  σύμβασης που συνάπτετε μαζί μας κατά την εγγραφή και κατά την
  πραγματοποίηση μιας αγοράς ή όταν λαμβάνετε οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες
  ή τις λειτουργίες μας, ωστόσο υπάρχουν και άλλοι λόγοι που μας επιτρέπουν να
  τα χρησιμοποιούμε, όπως, μεταξύ άλλων, το συμφέρον μας να απαντήσουμε
  στις ερωτήσεις σας ή η συγκατάθεση που μας δίνετε για να σας στείλουμε το
  ενημερωτικό μας δελτίο,. Δείτε περισσότερα.
 4. ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ
  Μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας με παρόχους υπηρεσιών που μας βοηθούν ή
  υποστηρίζουν, οι οποίοι μπορεί να είναι συνεργάτες με τους οποίους έχουμε συνάψει σύμβαση και οι οποίοι βρίσκονται τόσο εντός όσο και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δείτε περισσότερα.
 5. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ. Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης ή
  διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε
  επίσης και άλλα δικαιώματα, όπως για παράδειγμα, να εναντιωθείτε στη χρήση των δεδομένων σας από εμάς ή το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σας, όπως εξηγούμε λεπτομερώς παρακάτω. Δείτε περισσότερα.
  Σας καλούμε να διαβάσετε την πλήρη Πολιτική Απορρήτου και Cookies
  παρακάτω για να κατανοήσετε πλήρως τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα και τα δικαιώματα που έχετε επ’ αυτών.

ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ…
• Σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου και Cookies θα βρείτε όλες τις σχετικές
πληροφορίες που ισχύουν σχετικά τη χρήση των προσωπικών δεδομένων των των
χρηστών και των πελατών μας, ανεξάρτητα από το κανάλι ή το μέσο (online ή
αυτοπροσώπως) της LONDIS στην Ελλάδα το οποίο χρησιμοποιείτε για να
συνεργαστείτε μαζί μας.
• Είμαστε διαφανείς σχετικά με το τι κάνουμε με τα προσωπικά σας δεδομένα, ώστε να
κατανοήσετε τις συνέπειες του τρόπου που χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σαςκαι τα
δικαιώματα που έχετε σε σχέση με τα δεδομένα σας:
o Έχουμε μονίμως διαθέσιμες για εσάς όλες τις πληροφορίες που
περιλαμβάνονται σε αυτήν την Πολιτικής Απορρήτου και Cookies ώστε να
μπορείτε να ελέγχετε όταν το κρίνετε απαραίτητο και, επίσης,
o Θα βρείτε και επιπλέον πληροφορίες για κάθε επεξεργασία των δεδομένων σας
κατά τη διάρκεια που συνεργάζεστε μαζί μας.
• Αυτές είναι ορισμένες ονομασίες που χρησιμοποιούμε σε αυτήν την Πολιτική Απορρήτου και Cookies:
• Όταν μιλάμε για την Πλατφόρμα μας, αναφερόμαστε γενικά σε οποιοδήποτε από
τα κανάλια ή μέσα, ψηφιακά ή αυτοπρόσωπα, που μπορεί να έχετε
χρησιμοποιήσει για να αλληλεπιδράσετε μαζί μας. Τα κυριότερα είναι:
▪ Η Ιστοσελίδα μας, www.dimitriou-shop.gr.
▪ Αυτοπροσώπως, σε οποιοδήποτε από τα Καταστήματά μας.

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ;
Οι υπεύθυνοι επεξεργασίας των δεδομένων σας είναι:
▪ Η LONDIS, εταιρεία που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα σχετικά με το εμπόριο ενδυμάτων.
(στο εξής, “LONDIS”):
• Ταχυδρομική διεύθυνση: έδρα Ιερά Οδός 228 Αιγάλεω ΤΚ 12242, Αθήνα Ελλάδα.
• Ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων:
info@dimitriou-shop.gr
Με άλλα λόγια, η LONDIS είναι από κοινού υπεύθυνη για την επεξεργασία των
δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε ρυθμίσει και είμαστε από κοινού υπεύθυνοι για την επεξεργασία και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

 1. ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΣΚΟΠΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΑΣ
  ΔΕΔΟΜΕΝΑ;
  Ανάλογα με το σκοπό για τον οποίο επεξεργαζόμαστε κατά καιρούς τα δεδομένα σας, όπως εξηγήσαμε ανωτέρω, χρειάζεται να επεξεργαστούμε ένα ή περισσότερα από τα δεδομένα σας, τα οποία γενικά θα είναι, κατά περίπτωση, τα ακόλουθα:
  ▪ τα στοιχεία ταυτότητας σας (για παράδειγμα, το όνομα, το επώνυμό σας, τη γλώσσα και τη χώρα από την οποία αλληλεπιδράτε μαζί μας, στοιχεία επικοινωνίας κ.λπ.)
  ▪ οικονομικές πληροφορίες και πληροφορίες συναλλαγών (για παράδειγμα, στοιχεία πληρωμής ή της κάρτας σας, πληροφορίες σχετικά με τις αγορές σας, παραγγελίες, επιστροφές κλπ.)
  ▪ δεδομένα σύνδεσης, γεωγραφικής θέσης και περιήγησης στο Διαδίκτυο (εάν για παράδειγμα επικοινωνείτε μαζί μας από το κινητό σας)
  ▪ Εμπορικές πληροφορίες (για παράδειγμα, αν έχετε εγγραφεί στο ενημερωτικό μας δελτίο)
  ▪ πληροφορίες για τα γούστα και τις προτιμήσεις σας.
  Να θυμάστε ότι όταν σας ζητάμε να συμπληρώσετε τα προσωπικά σας δεδομένα για να έχετε πρόσβαση σε οποιαδήποτε λειτουργία ή υπηρεσία της πλατφόρμας, θα επισημάνουμε ορισμένα πεδία ως υποχρεωτικά, δεδομένου ότι πρόκειται για δεδομένα που χρειαζόμαστε για να
  μπορούμε να παρέχουμε την υπηρεσία ή να σας δώσουμε πρόσβαση στη συγκεκριμένη λειτουργία. Παρακαλούμε λάβετε υπόψην σας ότι εάν αποφασίσετε να μην μας παρέχετε αυτές
  τις πληροφορίες, ενδέχεται να μην μπορείτε να ολοκληρώσετε την εγγραφή σας ως χρήστης ή να μην μπορείτε να απολαύσετε αυτές τις υπηρεσίες ή λειτουργίες.
  Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, μπορεί να μας έχει παράσχει πληροφορίες σχετικά με εσάς ένα τρίτο μέρος χρησιμοποιώντας μια λειτουργία ή υπηρεσία στην Πλατφόρμα, για παράδειγμα στέλνοντας σας μια δωροκάρτα ή στέλνοντας μια παραγγελία στη διεύθυνσή σας. Σε αυτές τις
  περιπτώσεις, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας μόνο σε περιπτώσεις στις οποίες σχετίζονται με αυτήν τη λειτουργία ή υπηρεσία, όπως αναφέρεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου και περί Cookies.
  Ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδράτε με την Πλατφόρμα μας, π.χ. ανάλογα με τις υπηρεσίες, προϊόντα ή λειτουργίες που θέλετε να λάβετε, θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους ακόλουθους σκοπούς:

 1. ΣΚΟΠΟΣ + πληροφορίες

Για να διαχειριστούμε την εγγραφή σας ως χρήστη της Πλατφόρμας.
Εάν αποφασίσετε να εγγραφείτε ως χρήστης στην Πλατφόρμα
μας, πρέπει να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας για να σας
αναγνωρίσουμε ως χρήστη της Πλατφόρμας και για να σας
δώσουμε πρόσβαση στις διάφορες λειτουργίες, προϊόντα ,
προϊόντα και υπηρεσίες που είναι διαθέσιμα προς εσάς λόγω
της ιδιότητάς σας ως εγγεγραμμένου χρήστη. Μπορείτε να
ακυρώσετε τον λογαριασμό εγγεγραμένου χρήστη
επικοινωνώντας μαζί μας μέσω της Εξυπηρέτησης Πελατών.

 1. Για την ανάπτυξη, εκπλήρωση και εκτέλεση της σύμβασης πώλησης.

Αυτός ο σκοπός περιλαμβάνει την επεξεργασία των δεδομένων
σας, κυρίως για: παροχή υπηρεσιών που έχετε συνάψει μαζί μας στην Πλατφόρμα
▪ Να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με τις
ενημερώσεις ή τις ενημερωτικές ειδοποιήσεις που
σχετίζονται με τις λειτουργίες, τα προϊόντα ή τις
υπηρεσίες για τις οποίες έχει συναφθεί σύμβαση,
συμπεριλαμβανομένης της αποστολής ερευνών
ποιότητας και προκειμένου να μπορούμε να καθορίσουμε
το βαθμό ικανοποίησης του πελάτη σχετικά με την
παρεχόμενη υπηρεσία.
▪ Να διαχειριστούμε τη πληρωμή των προϊόντων που
αγοράζετε, ανεξάρτητα από τη διαδικασία πληρωμής
που χρησιμοποιήθηκε. Για παράδειγμα:
▪ Εάν, κατά την αγορά οποιουδήποτε από τα προϊόντα μας
μέσω του ιστότοπου ή της εφαρμογής, επιλέξετε να
ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αποθήκευσης των
δεδομένων της κάρτας σας για μελλοντικές αγορές (όπου
είναι διαθέσιμη αυτή η λειτουργία), πρέπει να
επεξεργαστούμε τα υποδεικνυόμενα δεδομένα για
ενεργοποίηση και ανάπτυξη αυτής της λειτουργικότητας. Η
συγκατάθεση για την ενεργοποίηση αυτής της
λειτουργικότητας επιτρέπει την αυτόματη συμπλήρωση των
δεδομένων πληρωμής σας σε επόμενες αγορές, ώστε να μην
χρειάζεται να τα εισαγάγετε σε κάθε νέα διαδικασία και αυτά
τα δεδομένα θα θεωρηθούν έγκυρα και αποτελεσματικά για
τις επόμενες αγορές. Μπορείτε να αλλάξετε ή να ακυρώσετε
τις κάρτες σας ανά πάσα στιγμή μέσω της ενότητας σχετικά
με τα στοιχεία πληρωμής, είτε από τον λογαριασμό χρήστη
που είναι εγγεγραμμένος στον ιστότοπό μας.

▪ Ενεργοποιήστε τους μηχανισμούς που χρειάζονται για
αποτροπή και εντοπισμό μη εξουσιοδοτημένων
χρήσεων της Πλατφόρμας (για παράδειγμα, κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας αγοράς και επιστροφών)
καθώς και πιθανής απάτης που διαπράττεται
εναντίον σας ή/και εναντίον μας. Εάν θεωρούμε ότι
η συναλλαγή μπορεί να είναι δόλια ή εντοπίσουμε μη
φυσιολογική συμπεριφορά που υποδηλώνει απόπειρα
δόλιας χρήσης των λειτουργιών, των προϊόντων ή των
υπηρεσιών μας, αυτή η επεξεργασία μπορεί να
οδηγήσει σε συνέπειες όπως ο αποκλεισμός της
συναλλαγής ή η διαγραφή του λογαριασμού χρήστη
σας.
▪ Για τη διαχείριση πιθανών ανταλλαγών ή επιστροφών
μετά την αγορά και τη διαχείριση αιτημάτων
πληροφοριών διαθεσιμότητας για προϊόντα,
κρατήσεων προϊόντων μέσω της Πλατφόρμας,
ανάλογα με τη διαθεσιμότητα τέτοιων επιλογών κατά
καιρούς.
▪ Για σκοπούς τιμολόγησης και για να θέσουμε στη
διάθεσή σας εισιτήρια και τιμολόγια των αγορών που
έχετε κάνει μέσω της Πλατφόρμας.
▪ Για να διασφαλίζεται ότι θα μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε άλλες διαθέσιμες λειτουργίες ή
υπηρεσίες, όπως η αγορά, η λήψη, η διαχείριση και η
χρήση της Δωροκάρτας ή του Δωροκουπονιού.

Για να ανταποκριθούμε στα αιτήματα και τις αιτήσεις που
υποβάλλετε μέσω των διαύλων της Εξυπηρέτησης
Πελατών.

Επεξεργαζόμαστε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που είναι
απολύτως απαραίτητα για τη διαχείριση ή την επίλυση του
αιτήματος ή της αίτησής σας.

 1. Για σκοπούς μάρκετινγκ.

Αυτός ο σκοπός περιλαμβάνει την επεξεργασία των
δεδομένων σας, κυρίως:
▪ Εξατομικεύστε τις υπηρεσίες που σας προσφέρουμε
και δώστε μας τη δυνατότητα να σας παρέχουμε
συστάσεις με βάση τις αλληλεπιδράσεις σας στην Πλατφόρμα και μια ανάλυση του προφίλ χρήστη σας (για παράδειγμα, με βάση το ιστορικό
αγορών και περιήγησής σας).
▪ Αν και όταν εγγραφείτε στο Ενημερωτικό μας δελτίο,
θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για
να διαχειριστούμε την εγγραφή σας,
συμπεριλαμβανομένης της αποστολής
εξατομικευμένων πληροφοριών σχετικά με τα
προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας μέσω διαφόρων μέσων
(όπως email ή SMS). Ενδέχεται επίσης να σας
παρέχουμε αυτές τις πληροφορίες μέσω ειδοποιήσεων
push εφόσον τις έχετε ενεργοποιήσει στην κινητή
συσκευή σας.
▪ Αντίστοιχα, λάβετε υπόψη ότι αυτή η επεξεργασία
δεδομένων περιλαμβάνει την ανάλυση του
προφίλ σας ως χρήστη ή πελάτη για να
καθορίσουμε ποιες είναι οι προτιμήσεις σας και,
συνεπώς, ποια προϊόντα και υπηρεσίες ταιριάζουν
περισσότερο στο στυλ σας κατά την αποστολή των
πληροφοριών προς εσάς. Για παράδειγμα, με βάση
τις αγορές και το ιστορικό περιήγησής σας (δηλ.
Ανάλογα με τα προϊόντα στα οποία κάνατε κλικ), θα
σας κάνουμε προτάσεις για προϊόντα που
πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν και, αν
είστε εγγεγραμμένος χρήστης, θα σας παρέχουμε
την λειτουργία “ανάκτησης καλαθιού”.
▪ Να θυμάστε ότι μπορείτε να διαγραφείτε από το
ενημερωτικό δελτίο ανά πάσα στιγμή και χωρίς
κόστος μέσω της ενότητας “Ενημερωτικό Δελτίο”
της Πλατφόρμας, καθώς και μέσω των οδηγιών που
παρέχονται σε κάθε ενημέρωση. Εάν δεν θέλετε να
λαμβάνετε ειδοποιήσεις push, μπορείτε να
απενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή στην κινητή
συσκευή σας.
▪ Εμφάνιση διαφημίσεων στο Διαδίκτυο τις οποίες
ενδέχεται να βλέπετε όταν επισκέπτεστε ιστότοπους
και εφαρμογές, για παράδειγμα, στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης. Οι διαφημίσεις που βλέπετε μπορεί να είναι
τυχαίες, αλλά σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να είναι
διαφημίσεις που σχετίζονται με τις προτιμήσεις σας ή
το ιστορικό αγορών και περιήγησής σας.
▪ Εάν χρησιμοποιείτε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
ενδέχεται να παρέχουμε στις εταιρείες με τις οποίες
συνεργαζόμαστε ορισμένες πληροφορίες, ώστε να
μπορούν να σας εμφανίζουν διαφημίσεις του LONDIS
και, γενικά, να προσφέρουν σε εσάς και σε χρήστες
όπως εσείς διαφημίσεις που λαμβάνουν υπόψη το
προφίλ σας στους εν λόγω ιστότοπους κοινωνικής
δικτύωσης. Εάν θέλετε πληροφορίες σχετικά με τη
χρήση των δεδομένων σας και τον τρόπο
λειτουργίας των διαφημίσεων στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης, σας συνιστούμε να ανατρέξετε στις
πολιτικές απορρήτου των ιστότοπων κοινωνικής
δικτύωσης στους οποίους έχετε προφίλ.
▪ Χρησιμοποιούμε επίσης τα δεδομένα σας για την
πραγματοποίηση μετρήσεων και αναλύσεων
τμημάτων στις διαφημίσεις που προβάλλουμε
στους χρήστες σε ορισμένες από τις πλατφόρμες
συνεργατών μας. Για να το κάνουμε αυτό,
συνεργαζόμαστε με τα τρίτα αυτά μέρη που μας
προσφέρουν την απαραίτητη τεχνολογία (για
παράδειγμα, cookies, εικονοστοιχεία, SDK) για τη
χρήση αυτών των υπηρεσιών. Να έχετε υπόψιν σας
ότι, παρόλο που δεν παρέχουμε αναγνωριστικά
προσωπικά δεδομένα σε αυτούς τους συνεργάτες,
τους παρέχουμε κάποια μορφή αναγνώρισης κάθε
φορά (για παράδειγμα, το αναγνωριστικό
διαφήμισης που σχετίζεται με τη συσκευή, ένα
αναγνωριστικό που σχετίζεται με ένα cookie κ.λπ.)
Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
αυτό, ανατρέξτε στην Πολιτική μας περί cookies.
Ομοίως, μπορείτε να επαναφέρετε το
αναγνωριστικό διαφήμισης ή να απενεργοποιήσετε
τις εξατομικευμένες διαφημίσεις στη συσκευή σας
(εάν έχετε εγκαταστήσει την εφαρμογή μας σε
συσκευή iOS, μπορείτε να προσαρμόσετε τις
προτιμήσεις σας στις Ρυθμίσεις / Απόρρητο /
Διαφημίσεις. Αν έχετε συσκευή Android, αποκτήστε
πρόσβαση στις Ρυθμίσεις/Google/Διαφημίσεις).
▪ Εμπλουτισμός δεδομένων: Όταν συλλέγουμε τα
προσωπικά σας δεδομένα από διάφορες πηγές,
ενδέχεται να τα συγκεντρώνουμε υπό ορισμένες
συνθήκες με σκοπό να βελτιώσουμε την κατανόηση
των αναγκών και των προτιμήσεών σας όσον αφορά
τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας
(συμπεριλαμβανομένων για σκοπούς αναλύσεων,
δημιουργίας προφίλ χρηστών, μελετών μάρκετινγκ,
ερευνών ποιότητας και βελτίωσης των
αλληλεπιδράσεών μας με τους πελάτες μας). Αυτό
αναφέρεται, για παράδειγμα, στον τρόπο με τον οποίο
ενδέχεται να συνδυάσουμε τις πληροφορίες σας εάν
έχετε εγγεγραμμένο λογαριασμό και, χρησιμοποιώντας
το ίδιο email που είναι συνδεδεμένο με τον λογαριασμό
σας, πραγματοποιείτε μια αγορά ως επισκέπτης ή σε
πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα (όπως IP και
διευθύνσεις MAC ή μεταδεδομένα) τις οποίες ενδέχεται
να συνδέουμε με τις πληροφορίες που μας έχετε
παράσχει απευθείας μέσω της δραστηριότητάς σας
στην Πλατφόρμα ή σε οποιοδήποτε από τα
καταστήματά μας (για παράδειγμα, πληροφορίες που
σχετίζονται με τις αγορές σας, είτε σε φυσικά
καταστήματα είτε στο διαδίκτυο, τις προτιμήσεις σας
κ.λπ.).
▪ Να διεξάγουμε προωθητικές ενέργειες (για
παράδειγμα, για την οργάνωση διαγωνισμών ή για την
αποστολή λίστας των προϊόντων που έχετε
αποθηκεύσει στη διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου που υποδεικνύετε). Συμμετέχοντας σε
οποιαδήποτε προωθητική ενέργεια, μας
εξουσιοδοτείτε να επεξεργαστούμε τα προσωπικά
δεδομένα που έχετε μοιραστεί μαζί μας ανάλογα με την
προωθητική ενέργεια και μπορούμε να τα
κοινοποιήσουμε μέσω διαφόρων μέσων όπως τα
κοινωνικά δίκτυα ή την ίδια την Πλατφόρμα. Σε κάθε
προωθητική ενέργεια στην οποία συμμετέχετε, θα σας
παρέχονται οι όροι και οι προϋποθέσεις όπου θα σας
παρέχουμε πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με
την επεξεργασία των δεδομένων σας.
▪ Να κυκλοφορήσουμε φωτογραφίες ή εικόνες που έχετε
μοιραστεί δημοσίως στην Πλατφόρμα ή μέσω των
καναλιών μας στα κοινωνικά δίκτυα, με την
προϋπόθεση ότι μας έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή
σας για το σκοπό αυτό.

 1. Ανάλυση χρηστικότητας και ποιότητας για τη
  βελτίωση των υπηρεσιών μας.
  Εάν αποκτάτε πρόσβαση στην πλατφόρμα μας, θα σας
  ενημερώνουμε ότι θα διαχειριζόμαστε τα δεδομένα περιήγησής
  σας για αναλυτικούς και στατιστικούς σκοπούς, δηλαδή, για
  να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες
  αλληλεπιδρούν με την Πλατφόρμα μας με τις ενέργειες που
  εφαρμόζουμε σε άλλους ιστότοπους και εφαρμογές, ώστε να
  μπορούμε να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας.
  Επιπρόσθετα, μερικές φορές διεξάγουμε έρευνες ποιότητας
  και ενέργειες με στόχο να γνωρίζουμε το βαθμό ικανοποίησης
  των πελατών και των χρηστών μας και να εντοπίζουμε εκείνους
  τους τομείς στους οποίους μπορούμε να βελτιωθούμε.

 

 1. ΠΩΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΟΥΜΑΣΤΕ ΝΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ
  ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;
  Οι νόμιμες βάσεις που μας επιτρέπουν να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα εξαρτάται επίσης από τον σκοπό για τον οποίο τα επεξεργαζόμαστε, όπως εξηγείται στον
  κατωτέρω πίνακα:
  Σκοπός Νομιμοποίηση
 2. Διαχείριση της εγγραφής σας ως χρήστη της Πλατφόρμας
  Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας γιατί είναι
  απαραίτητο για την εκτέλεση των όρων
  που διέπουν τη χρήση της Πλατφόρμας.
  Με άλλα λόγια, προκειμένου να μπορείτε να
  εγγραφείτε ως χρήστης στην Πλατφόρμα,
  πρέπει να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας
  δεδομένα, καθώς διαφορετικά δεν θα
  μπορούσαμε να διαχειριστούμε την εγγραφή
  σας.
 3. Ανάπτυξη, εκπλήρωση και εκτέλεση της
  σύμβασης αγοράς ή παροχής υπηρεσιών
  Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας γιατί είναι
  απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης
  αγοράς ή παροχής υπηρεσιών με εσάς.
  Σε αυτές τις περιπτώσεις, η από
  μέρους μας επεξεργασία των δεδομένων σας
  υποστηρίζεται από τη δική σας συγκατάθεση.
  Θεωρούμε ότι έχουμε έννομο συμφέρον να
  πραγματοποιούμε τις απαραίτητες
  επαληθεύσεις για τον εντοπισμό και την
  αποτροπή πιθανών απατών ή δόλιων
  χρήσεων της Πλατφόρμας, για παράδειγμα
  όταν πραγματοποιείτε αγορά ή επιστροφή.
  Κατανοούμε ότι η επεξεργασία αυτών των
  δεδομένων είναι θετική για όλα τα
  εμπλεκόμενα μέρη: για εσάς, καθώς μας
  επιτρέπει να εφαρμόζουμε μέτρα προστασίας
  σας από απόπειρες απάτης που
  διαπράττονται από τρίτα μέρη, για εμάς,
  καθώς μας επιτρέπει να αποφεύγουμε μη
  εξουσιοδοτημένες χρήσεις της Πλατφόρμας.
  για όλους τους πελάτες και την κοινωνία μας,
  καθώς προστατεύει επίσης τα συμφέροντά
  τους, διασφαλίζοντας ότι οι δόλιες
  δραστηριότητες αποθαρρύνονται και
  εντοπίζονται όταν συμβαίνουν.
 4. Εξυπηρέτηση Πελατών

Θεωρούμε ότι έχουμε έννομο συμφέρον να
απαντήσουμε στα αιτήματα ή τις ερωτήσεις
που έχετε θέσει μέσω των υφιστάμενων
διαφορετικών μεθόδων επικοινωνίας.
Κατανοούμε ότι η επεξεργασία αυτών των
δεδομένων είναι επίσης επωφελής για εσάς
στο βαθμό που μας επιτρέπει να σας βοηθάμε
επαρκώς και να απαντάμε στα ερωτήματα που
εγείρονται.
Όταν επικοινωνείτε μαζί μας, ειδικά για τη
διαχείριση συμβάντων που σχετίζονται με την
παραγγελία σας ή με το προϊόν / υπηρεσία
που αποκτήθηκε μέσω της Πλατφόρμας, η
επεξεργασία των δεδομένων σας είναι
απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης
αγοράς.
Όταν το αίτημά σας σχετίζεται με την άσκηση
των δικαιωμάτων σας για τα οποία σας
ενημερώνουμε παρακάτω ή με αξιώσεις
σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας,
επιτρέπεται δια του νόμου να
επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για
σκοπούς συμμόρφωσης με τις νομικές μας
υποχρεώσεις.

 1. Μάρκετινγκ Επιτρέπεται δια του νόμου να
  επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για
  σκοπούς μάρκετινγκ λόγω της συγκατάθεσης
  που μας παρέχετε, για παράδειγμα όταν
  αποδέχεστε να λαμβάνετε προσαρμοσμένες
  πληροφορίες μέσω πολλαπλών μεθόδων,
  όταν αποδέχεστε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις
  push στην κινητή συσκευή σας ή όταν
  διαμορφώνετε τις ρυθμίσεις της κινητής σας
  συσκευής για να επιτρέπετε τις
  εξατομικευμένες διαφημίσεις, ή όταν
  αποδέχεστε τους νομικούς όρους και
  προϋποθέσεις για συμμετοχή σε μια
  προωθητική ενέργεια ή για τη δημοσίευση των
  φωτογραφιών σας στην Πλατφόρμα ή στα
  κανάλια των κοινωνικών μας δικτύων.
  Για να σας προσφέρουμε εξατομικευμένες
  υπηρεσίες ή να σας δείχνουμε
  προσαρμοσμένες πληροφορίες, είτε στην
  Πλατφόρμα μας είτε στις πλατφόρμες τρίτων
  μερών, καθώς και για συμμετοχή στον
  εμπλουτισμό δεδομένων, θεωρούμε ότι
  έχουμε έννομο συμφέρον να προχωρούμε στη
  δημιουργία προφίλ με τις πληροφορίες που
  έχουμε σχετικά με εσάς (όπως η περιήγησή
  σας, οι προτιμήσεις ή το ιστορικό αγορών σας)
  και τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε
  παράσχει, όπως το ηλικιακό εύρος ή η
  γλώσσα, καθώς καταλαβαίνουμε ότι η
  επεξεργασία δεδομένων (όσον αφορά τα
  συγκεκριμένα δεδομένα) είναι επίσης
  επωφελής για εσάς, διότι σας επιτρέπει να
  βελτιώνετε την εμπειρία χρήστη και αποκτάτε
  πρόσβαση στις πληροφορίες σύμφωνα με τις
  προτιμήσεις σας.
 2. Ανάλυση χρηστικότητας και ποιότητας Θεωρούμε ότι έχουμε νόμιμο συμφέρον να
  αναλύσουμε τη χρηστικότητα της Πλατφόρμας
  και το βαθμό ικανοποίησης των χρηστών,
  καθώς καταλαβαίνουμε ότι η επεξεργασία
  αυτών των δεδομένων είναι επίσης επωφελής
  για εσάς επειδή ο σκοπός της είναι να
  βελτιωθεί η εμπειρία των χρηστών και να
  προσφέρει υπηρεσία υψηλότερης ποιότητας.
 3. ΠΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΘΑ ΚΡΑΤΗΣΟΥΜΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;
  Ο χρόνος διατήρησης των δεδομένων σας θα εξαρτηθεί από τους σκοπούς για τους οποίους
  τα επεξεργαζόμαστε, όπως εξηγείται παρακάτω:
  Σκοπός Περίοδος διατήρησης
 4. Για τη διαχείριση της εγγραφής σας ως
  χρήστη της Πλατφόρμας
  Θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας για το
  χρονικό διάστημα που παραμένετε
  εγγεγραμμένος χρήστης (δηλαδή μέχρι να
  αποφασίσετε να διαγραφείτε).
 5. Ανάπτυξη, εκπλήρωση και εκτέλεση
  της σύμβασης αγοράς ή παροχής
  υπηρεσιών
  Θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας για το
  χρονικό διάστημα που απαιτείται για τη
  διαχείριση της αγοράς των προϊόντων ή των
  υπηρεσιών που έχετε αποκτήσει,
  συμπεριλαμβανομένων τυχόν επιστροφών,
  παραπόνων ή αξιώσεων που σχετίζονται με
  την αγορά του συγκεκριμένου προϊόντος ή της
  υπηρεσίας.
  Μερικές φορές, θα επεξεργαζόμαστε τα
  δεδομένα μόνο μέχρι τη στιγμή που θα
  αποφασίσετε εσείς, όπως στην περίπτωση
  των δεδομένων πληρωμής (κάρτας) που μας
  ζητήσατε να αποθηκεύσουμε για μελλοντικές
  αγορές (όπου είναι διαθέσιμη αυτή η
  δυνατότητα).
 6. Εξυπηρέτηση Πελατών Θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας για όσο
  χρονικό διάστημα χρειάζεται για να
  ικανοποιήσουμε το αίτημά ή την αίτησή σας.
 7. Μάρκετινγκ Θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας μέχρι να
  διαγραφείτε ή να ακυρώσετε την εγγραφή σας
  στο Ενημερωτικό δελτίο.
  Ομοίως, θα σας δείχνουμε εξατομικευμένες
  διαφημίσεις έως ότου αλλάξετε τις ρυθμίσεις
  του κινητού σας τηλεφώνου ή του
  προγράμματος περιήγησής σας, ώστε να
  ανακληθεί η άδεια για να το κάνουμε αυτό.
 8. Ανάλυση χρηστικότητας και ποιότητας Θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας κατά τη διάρκεια της περιόδου κατά την οποία θα
  προβούμε σε μια ενέργεια ή σε μια
  συγκεκριμένη έρευνα ποιότητας ή μέχρι να
  ανωνυμοποιήσουμε τα δεδομένα περιήγησής
  σας.
  Ανεξάρτητα από το πώς επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας κατά το χρονικό διάστημα που είναι
  απολύτως απαραίτητο για την επίτευξη του αντίστοιχου σκοπού, θα τα διατηρούμε στη συνέχεια
  δεόντως αποθηκευμένα και προστατευμένα για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα
  μπορούσαν να προκύψει ευθύνη από την επεξεργασία, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα
  νομοθεσία. Μόλις παρέλθει ο χρόνος παραγραφής για κάθε αξίωση θα προχωρήσουμε στην
  διαγραφή των προσωπικών δεδομένων.
 9. ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ;
  Για την εκπλήρωση των σκοπών που αναφέρονται στην Πολιτική Απορρήτου και Cookies,
  είναι απαραίτητο να δώσουμε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σε νομικά πρόσωπα και σε τρίτους που μας παρέχουν υποστήριξη στις
  υπηρεσίες που σας προσφέρουμε, και συγκεκριμένα:
  ▪ Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς ,
  ▪ Οργανισμούς εντοπισμού και πρόληψης της απάτης,
  ▪ τεχνολογικοί και αναλυτικοί πάροχοι υπηρεσιών,
  ▪ Πάροχοι και συνεργάτες υπηρεσιών που σχετίζονται με την υλικοτεχνική
  υποστήριξη, τη μεταφορά και την παράδοση ή/και οι εγκαταστάσεις των
  συνεργατών τους,
  ▪ Πάροχοι υπηρεσιών και συνεργάτες που σχετίζονται με το μάρκετινγκ και τη
  δημοσιότητα, όπως ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης, διαφημιστικά πρακτορεία ή
  διαφημιστικοί εταίροι.
  Για την αποτελεσματικότητα της υπηρεσίας, ορισμένοι από τους προαναφερόμενους
  παρόχους βρίσκονται σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου οι οποίες δεν
  παρέχουν επίπεδο προστασίας δεδομένων αντίστοιχο με αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
  δηλαδή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, σας ενημερώνουμε ότι θα
  διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας με επαρκείς εγγυήσεις και διατηρώντας πάντα την
  ασφάλεια των δεδομένων σας:
  ▪ Ορισμένοι πάροχοι είναι πιστοποιημένοι στο Privacy Shield, την οποία πιστοποίηση
  μπορείτε να ελέγξετε στον παρακάτω σύνδεσμο:
  https://www.privacyshield.gov/welcome
  ▪ Με άλλους προμηθευτές έχουμε υπογράψει Τυποποιημένες Συμβατικές
  Ρήτρες που έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή και των οποίων το περιεχόμενο
  μπορείτε να ελέγξετε στον ακόλουθο σύνδεσμο:
  https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outsideeu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en
 10. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ ΟΤΑΝ ΜΑΣ ΠΑΡΕΧΕΤΕ ΤΑ
  ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ;
  Δεσμευόμαστε να τηρούμε την εμπιστευτικότητα των προσωπικών σας δεδομένων και να
  διασφαλίζουμε ότι μπορείτε να ασκείτε τα δικαιωματά σας. Λαμβάνοντας εσάς υπόψιν, εμείς οι
  Από Κοινού Υπεύθυνοι επεξεργασίας των δεδομένων έχουμε συμφωνήσει ότι μπορείτε να
  ασκήσετε τα διθκαιώματά σας χωρίς κόστος, γράφοντας μας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού
  ταχυδρομείου σε μία μοναδική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
  (info@dimitriou-shop.gr), αναφέροντας απλώς σε εμάς τον λόγο του αιτήματός σας και το
  δικαίωμα που θέλετε να ασκήσετε. Σε περίπτωση που θεωρούμε απαραίτητο να επιβεβαιώσουμε
  την ταυτότητά σας, ενδέχεται να ζητήσουμε αντίγραφο ενός εγγράφου που να αποδεικνύει την
  ταυτότητά σας.
  Συγκεκριμένα, ανεξάρτητα από το σκοπό ή τη νομική βάση επί τη βάσει της οποίας
  επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:
  • Να μας ζητήσετε πρόσβαση στα δεδομένα που έχουμε σχετικά με εσάς. Σας
  υπενθυμίζουμε ότι αν είστε εγγεγραμμένος χρήστης της Πλατφόρμας, μπορείτε
  επίσης να ελέγξετε αυτές τις πληροφορίες στην ενότητα που αντιστοιχεί στα
  προσωπικά σας δεδομένα.
  • Να μας ζητήσετε να διορθώσουμε τα δεδομένα που έχουμε. Να θυμάστε ότι εάν
  είστε εγγεγραμμένος χρήστης της Πλατφόρμας, μπορείτε επίσης να αποκτήσετε
  πρόσβαση στην ενότητα που αντιστοιχεί στα προσωπικά σας δεδομένα για να
  τροποποιήσετε ή να επικαιροποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα. Εν πάση
  περιπτώσει, να λάβετε υπόψη σας ότι με την ενεργή παροχή των προσωπικών
  δεδομένων σας σε εμάς με οποιονδήποτε τρόπο, εγγυάστε ότι αυτά είναι αληθή και
  ακριβή και συμφωνείτε να μας ειδοποιήσετε για οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίησή
  τους. Την αποκλειστική ευθύνη για οποιεσδήποτε απώλειες ή ζημίες που
  προκλήθηκαν στην Πλατφόρμα ή στο πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για την
  Πλατφόρμα ή σε οποιονδήποτε τρίτο, λόγω συμπλήρωσης εσφαλμένων, ανακριβών
  ή ελλιπών πληροφοριών στα έντυπα εγγραφής, φέρει ο χρήστης. Παρακαλούμε να
  θυμάστε ότι κατά γενικό κανόνα θα πρέπει να παρέχετε μόνο τα δικά σας προσωπικά
  δεδομένα, και όχι δεδομένα τρίτων, εκτός από το βαθμό που αυτό επιτρέπεται
  σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Cookies.
  • Να ζητήσετε από μας να διαγράψουμεε τα δεδομένα σας στο βαθμό που δεν είναι
  πλέον απαραίτητα για το σκοπό για τον οποίο πρέπει να να συνεχίσουμε να τα
  επεξεργαζόμαστε όπως σας έχουμε ήδη εξηγησει ανωτέρω ή όταν δεν
  νομιμοποιούμαστε πλέον να τα επεξεργαζόμαστε.
  • Να μας ζητήσετε να ακυρώσουμε ή περιορίσουμε την επεξεργασία των
  προσωπικών σας δεδομένων, πράγμα που σημαίνει ότι σε ορισμένες περιπτώσεις
  μπορείτε να μας ζητήσετε να αναστείλουμε προσωρινά την επεξεργασία των
  δεδομένων ή να τα διατηρήσουμε πέρα από τον απαιτούμενο χρόνο όταν τα
  χρειάζεστε.
  Εάν μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για επεξεργασία των δεδομένων σας για
  οποιονδήποτε σκοπό, έχετε επίσης το δικαίωμα να ανακαλέσετε την εν λόγω συγκατάθεση
  ανά πάσα στιγμή. Ορισμένες από τις περιστάσεις υπό τις οποίες μπορείτε να ανακαλέσετε τη
  συγκατάθεσή σας αναφέρονται λεπτομερώς στην ενότητα 2 όπου εξηγούμε για ποιους σκοπούς
  επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας. Για παράδειγμα, εάν δεν θέλετε να στέλνουμε πληροφορίες
  σε τρίτα μέρη για να σας εμφανίζουν διαφημίσεις, μπορείτε να αλλάξετε τις προτιμήσεις σας στην
  κινητή σας συσκευή επαναφέροντας το αναγνωριστικό διαφήμισης ή απενεργοποιώντας τις
  εξατομικευμένες διαφημίσεις στη συσκευή σας. Εάν έχετε εγκαταστήσει την εφαρμογή μας σε
  συσκευή iOS, μπορείτε να προσαρμόσετε τις προτιμήσεις σας στις Ρυθμίσεις / Απόρρητο /
  Διαφημίσεις. Αν έχετε συσκευή Android, αποκτήστε πρόσβαση στις
  Ρυθμίσεις/Google/Διαφημίσεις. Αν επισκέπτεστε τον ιστότοπο, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις
  cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας.
  Όταν νομιμοποιούμαστε να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σαςβάσει της συγκατάθεσής σας ή για
  την εκτέλεση της σύμβασης, όπως εξηγείται στην ενότητα 3, θα έχετε επίσης το δικαίωμα να
  ζητήσετε τη φορητότητα των προσωπικών σας δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι θα έχετε το
  δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά δεδομένα που μας δώσατε σε δομημένη μορφή, που
  χρησιμοποιείται ευρέως και είναι αναγνώσιμη από μια μηχανή, προκειμένου να τα μεταδώσετε
  απευθείας σε άλλο νομικό πρόσωπο χωρίς προσκόμματα από πλευράς μας.
  Επιπρόσθετα, όταν η επεξεργασία των δεδομένων σας βασίζεται στο νόμιμο συμφέρον μας, θα
  έχετε επίσης το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας.
  Τέλος, σας ενημερώνουμε για το δικαίωμά σας να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια
  ρυθμιστική αρχή, ιδίως ενώπιον
 1. ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΟΤΑΝ ΜΑΣ ΠΑΡΕΧΕΤΕ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΡΙΤΩΝ
  ΜΕΡΩΝ Ή ΑΝ ΜΑΣ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΣΧΕΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ
  ΚΑΠΟΙΟ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ;
  Προσφέρουμε λειτουργίες ή υπηρεσίες που απαιτούν από εμάς να επεξεργαζόμαστε τα
  προσωπικά δεδομένα τρίτων που πρέπει να μας παρέχετε ως χρήστης ή ως πελάτης, όπως στην
  περίπτωση ενεργοποίησης και αποστολής της Δωροκάρτας ή στην περίπτωση διαχείρισης της
  αίτησης για το δωροκουπόνι (όπου διατίθενται αυτές οι λειτουργίες) ή όταν εξουσιοδοτείτε κάποιο
  τρίτο μέρος για την παραλαβή παραγγελίας από τα καταστήματά μας ή από τις εγκαταστάσεις
  τρίτων μερών. Εάν μας παρέχετε προσωπικά δεδομένα τρίτων μερών ή αν είναι απαραίτητο να
  τα ζητήσουμε για να παραλάβει κάποιο τρίτο μέρος μια παραγγελία στο όνομά σας, επιβεβαιώνετε
  ότι έχετε ενημερώσει το εν λόγω τρίτο μέρος για τους σκοπούς και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει
  να επεξεργαστούμε τα προσωπικά του δεδομένα.
  Εάν ένα τρίτο μέρος μας έχει παράσχει τα δεδομένα σας ή εάν τα έχετε παράσχει εσείς ως
  αποτέλεσμα μιας λειτουργίας ή υπηρεσίας που ζητήθηκε από έναν από τους χρήστες μας, θα τα
  χρησιμοποιούμε για τη διαχείριση της εν λόγω λειτουργίας ή υπηρεσίας, σε κάθε περίπτωση εντός
  των ορίων των σκοπών που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική περί απορρήτου και περί
  cookies, ένας σύνδεσμος προς την οποία περιλαμβάνεται πάντα στις επικοινωνίες μας.
 2. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ COOKIES
  Ενδέχεται να τροποποιήσουμε τις πληροφορίες που περιέχονται στην παρούσα Πολιτική
  Απορρήτου και Cookies όταν το κρίνουμε απαραίτητο. Σε περίπτωση που το πράξουμε, θα σας
  ειδοποιήσουμε με διάφορους τρόπους μέσω της Πλατφόρμας (για παράδειγμα, μέσω ενός
  banner, ενός αναδυόμενου παραθύρου ή μιας ειδοποίησης push) ή ενδέχεται να σας
  αποστείλλουμε ακόμη και ειδοποίηση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας όταν η εν
  λόγω αλλαγή είναι σημαντική για το απόρρητό σας, έτσι ώστε να μπορείτε να ελέγξετε τις αλλαγές,
  να τις αξιολογήσετε και, κατά περίπτωση, να εναντιωθείτε ή να διαγραφείτε από μια υπηρεσία ή
  λειτουργία. Σε κάθε περίπτωση, σας προτείνουμε να ελέγχετε κατά καιρούς την παρούσα Πολιτική
  Απορρήτου και Cookies σε περίπτωση που πραγματοποιήσουμε μικρές αλλαγές ή να
  εισαγάγουμε κάποια διαδραστική βελτίωση, εκμεταλλευόμενοι τη δυνατότητα ότι θα τη βρίσκετε
  πάντοτε ως μόνιμο σημείο πληροφόρησης στην Ιστοσελίδα και στην Εφαρμογή μας.
 3. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ COOKIES
  Χρησιμοποιούμε cookies και παρόμοιες συσκευές για να διευκολύνουμε την περιήγησή σας στην
  Πλατφόρμα, για να κατανοήσουμε πώς αλληλεπιδράτε μαζί μας και, σε ορισμένες περιπτώσεις,
  να μπορούμε να σας δείξουμε διαφημίσεις με βάση τις συνήθειες περιήγησής σας. Παρακαλούμε
  να διαβάσετε την Πολιτική Cookies για να κατανοήσετε λεπτομερέστερα τα cookies και παρόμοιες
  συσκευές που χρησιμοποιούμε, το σκοπό τους και άλλες πληροφορίες που σας ενδιαφέρουν.
  Πληροφορίες σχετικά με τα Cookies
  Τι είναι τα cookies;
  Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο κειμένου που ο ιστότοπος εγκαθιστά στον υπολογιστή σας, το τηλέφωνο ή
  οποιαδήποτε άλλη συσκευή, με πληροφορίες για την περιήγησή σας σε αυτόν τον ιστότοπο. Τα cookies
  είναι απαραίτητα γιατί διευκολύνουν και κάνουν φιλικότερη την περιήγηση, χωρίς να βλάπτουν τον
  υπολογιστή σας.
  Παρόλο που σε αυτήν την πολιτική ο γενικός όρος cookies χρησιμοποιείται από τον ιστότοπο ως βασική
  μέθοδος αποθήκευσης πληροφοριών, ο χώρος “τοπικής αποθήκευσης” του προγράμματος περιήγησης
  χρησιμοποιείται για τους ίδιους σκοπούς όπως και τα cookies.Με αυτή την έννοια, όλες οι πληροφορίες που
  περιλαμβάνονται σε αυτή την ενότητα ισχύουν και για αυτή την “Τοπική Αποθήκευση”.
  Για ποιο σκοπό χρησιμοποιούνται τα cookies σε αυτόν τον ιστότοπο;
  Τα cookies αποτελούν απαραίτητο παράγοντα για τον τρόπο λειτουργίας του ιστότοπού μας. Ο βασικός
  στόχος που έχουν τα cookies μας είναι η βελτίωση της εμπειρίας περιήγησής σας. Για παράδειγμα, τα
  cookies μας βοηθούν να απομνημονεύσουμε τις προτιμήσεις σας (γλώσσα, χώρα, κτλ.) κατά την περιήγηση
  και στις μελλοντικές επισκέψεις.
  Οι πληροφορίες που συγκεντρώνονται στα cookies επιτρέπουν εκτός των άλλων τη βελτίωση της
  ιστοσελίδας, μέσω αξιολόγησης των αριθμών και μοτίβων χρήσης, την προσαρμογή του ιστότοπου στα
  ατομικά ενδιαφέροντα των χρηστών, την βελτιωμένη ταχύτητα των αναζητήσεων, κ.λπ.
  Σε μερικές περιπτώσεις, με προηγούμενη συγκατάθεσή σας μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα cookies,
  τις ετικέτες ή άλλα παρόμοια συστήματα για να λάβουμε πληροφορίες που μας επιτρέπουν να σας δείξουμε
  από την ιστοσελίδα μας ή τις ιστοσελίδες τρίτων ή από οποιοδήποτε άλλο μέσο,διαφημίσεις που βασίζονται
  στην ανάλυση των συνηθειών περιήγησης που έχετε.
  Για ποιους σκοπούς ΔΕΝ χρησιμοποιούνται τα cookies σε αυτό τον ιστότοπο;
  Δεν αποθηκεύουμε στα cookies που χρησιμοποιούμε ευαίσθητες πληροφορίες, προσωπικής αναγνώρισης
  όπως είναι η διεύθυνσή σας, ο κωδικός πρόσβασής σας, τα στοιχεία της πιστωτικής ή χρεωστικής σας
  κάρτας, κ.λπ.
  Ποιος χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies;
  Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies του ιστότοπου μας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από
  εμάς, με εξαίρεση αυτών που παρακάτω θα προσδιοριστούν ως “cookie τρίτων”, τα οποία χρησιμοποιούν
  και διαχειρίζονται εξωτερικές εταιρείες για να μας παρέχουν υπηρεσίες που ζητούμε για να βελτιώσουμε τις
  υπηρεσίες και την εμπειρία του χρήστη κατά την περιήγησή του στον ιστότοπό μας. Οι κυριότερες υπηρεσίες
  για όσους χρησιμοποιούν αυτά τα “cookies τρίτων” είναι η λήψη στατιστικών πρόσβασης και η εγγύηση των
  πραγματοποιημένων συναλλαγών πληρωμής.
  Πώς μπορώ να αποφύγω την χρήση των cookies σε αυτόν τον ιστότοπο;
  Αν προτιμάτε να αποφύγετε τη χρήση των cookies σε αυτήν τη σελίδα λαμβάνοντας υπόψη τους παραπάνω
  περιορισμούς, πρέπει πρώτα να απενεργοποιήσετε στο πρόγραμμα περιήγησής σας τη χρήση των cookies
  και μετά να διαγράψετε τα cookies που έχουν αποθηκευτεί στο πρόγραμμα περιήγησής σας, τα οποία
  συσχετίζονται με αυτόν τον ιστότοπο.
  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα αποφυγής χρήσης των cookies οποιαδήποτε στιγμή.
  Πώς μπορώ να απενεργοποιήσω και να διαγράψω την χρήση των cookies;
  Για να περιορίσετε, αποκλείσετε ή να διαγράψετε τα cookies από αυτόν τον ιστότοπο, μπορείτε ανά πάσα
  στιγμή, να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας σύμφωνα με τους κανόνες που
  υποδεικνύουμε παρακάτω. Παρόλο που η παραμετροποίηση
  κάθε προγράμματος περιήγησης είναι διαφορετική, η ρύθμιση των cookies γίνεται συνήθως από το μενού
  των “ “Προτιμήσεων” ή των “Εργαλείων”. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την ρύθμιση των
  cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας, συμβουλευθείτε το μενού “Βοήθεια” του προγράμματός σας.
  Ποια συγκεκριμένα cookies χρησιμοποιεί αυτός ο ιστότοπος και για ποιούς σκοπούς;
  Στη συνέχεια εμφανίζεται ένας πίνακας με τα cookies, τις ετικέτες ή άλλα παρόμοια συστήματα που
  χρησιμοποιούνται από αυτόν τον ιστότοπο, μαζί με πληροφορίες σχετικά με το σκοπό, τη διάρκεια και τη
  διαχείριση (από εμάς ή από τρίτους) καθενός από αυτά.
  16
  Cookies τεχνικά και εξατομίκευσης: αναγνώρισης, ελέγχου ταυτότητας, περιήγησης, προσαρμογής διασύνδεσης, αγαπημένων…
  Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση του χρήστη κατά την περίοδο λειτουργίας, ώστε να μη χρειάζεται ο χρήστης να επαναλαμβάνει τη
  διαδικασία ελέγχου ταυτότητας στον ιστότοπο, να επιταχύνονται κάποιες διαδικασίες της ιστοσελίδας, για την απομνημόνευση των πραγματοποιημένων επιλογών
  κατά την περίοδο λειτουργίας ή σε μεταγενέστερες προσβάσεις, την απομνημόνευση των σελίδων που έχει ήδη επισκεφτεί ο χρήστης, κ.λπ.
  COOKIES ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
  Αναγνώριση χρήστη
  Χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση και τον έλεγχο ταυτότητας του χρήστη. Περιέχει επίσης
  τεχνικά δεδομένα της περιόδου λειτουργίας του χρήστη, όπως για παράδειγμα, το χρόνο αναμονής
  σύνδεσης, το αναγνωριστικό περιόδου λειτουργίας κ.λπ.
  Περίοδος
  λειτουργίας Δικά μας
  Αναγνώριση της περιόδου
  λειτουργίας
  Αναγνωρίζει τη σύνδεση http του χρήστη. Είναι κοινά για όλες τις εφαρμογές web και στοχεύουν
  στην αναγνώριση όλων των αιτήσεων του χρήστη σε μια περίοδο συνεδρίας.
  Περίοδος
  λειτουργίας Δικά μας
  Κατάσταση της
  περιήγησης
  Επιτρέπει να αναγνωρίζεται σε ποια κατάσταση βρίσκεται ο χρήστης (έναρξη της περιόδου
  συνεδρίας, πρώτη σελίδα, πρώτη πρόσβαση, κατάσταση μιας κύλισης, κατάσταση μιας
  ψηφοφορίας, κ.λπ.).
  Περίοδος
  λειτουργίας Δικά μας
  Επιλογές του χρήστη Αποθηκεύουν τις τιμές πεδίου της περιόδου συνεδρίας που επιλέχτηκαν από το χρήστη, όπως το
  κατάστημα, την γλώσσα, το νόμισμα, τα προϊόντα, το μέγεθος, κ.λπ.
  Περίοδος
  λειτουργίας Δικά μας
  Αγαπημένα και
  πρόσφατες επιλογές
  Επιτρέπει την απομνημόνευση των αγαπημένων επιλογών του χρήστη (των καταστημάτων, για
  παράδειγμα) ή τις πρόσφατες επιλογές (καταστημάτων, προϊόντων, συγκατάθεσης για την
  εγκατάσταση cookies, κ.λπ.) σε μεταγενέστερες προσβάσεις στην ιστοσελίδα.
  Μόνιμα Δικά μας
  Καλάθι αγορών Αποθηκεύουν πληροφορίες σχετικά με το mini καλάθι αγορών, καθώς και των δεδομένων
  αναγνώρισης του χρήστη, οι οποίες συσχετίζονται με το εν λόγω καλάθι.
  Περίοδος
  λειτουργίας Δικά μας
  Πρωτόκολλα Επιτρέπει τη διαχείριση των αλλαγών μεταξύ ασφαλούς (πρωτόκολλο https) και μη ασφαλούς
  (πρωτόκολλο http) τομέα
  Περίοδος
  λειτουργίας Δικά μας
  Cookies ανάλυσης της περιήγησης
  Αυτά τα cookies συγκεντρώνουν γενικές πληροφορίες σχετικά με τις προσβάσεις των χρηστών στον ιστότοπο (όχι στο περιεχόμενό του), ώστε να μας παρέχουν
  στη συνέχεια πληροφορίες για τις εν λόγω προσβάσεις για στατιστικούς σκοπούς.
  COOKIES ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
  Προέλευση (WC_GASource)
  Χρησιμοποιείται για γίνει γνωστή η προέλευση του χρήστη όταν αυτός φτάνει σε μια σελίδα αυτού
  του ιστότοπου, για παράδειγμα αν φτάσει στη σελίδα με τις λεπτομέρειες του προϊόντος από τις
  πολλαπλές εικόνες των προϊόντων, από την μηχανή εύρεσης ή από μια εξωτερική σελίδα.
  Μόνιμα Δικά μας
  17
  Google Analytics (__utma,
  __utmb, __utmc, __utmd,
  __utmv, __utmz, _ga…)
  Επιτρέπουν την παρακολούθηση του ιστότοπου μέσω του εργαλείου Google Analytics, το οποίο
  είναι μια υπηρεσία που παρέχεται από την Google για τη συγκέντρωση πληροφοριών σχετικά με
  τις προσβάσεις των χρηστών στους ιστότοπους. Μερικά από τα δεδομένα που αποθηκεύονται για
  μετέπειτα αναλύσεις είναι: αριθμός επισκέψεων του χρήστη στην ιστοσελίδα, ημερομηνίες της
  πρώτης και της τελευταίας επίσκεψης του χρήστη, διάρκεια των επισκέψεων, από ποια σελίδα
  μετέβη ο χρήστης στην ιστοσελίδα, web, ποια μηχανή αναζήτησης χρησιμοποίησε για να φτάσει
  στην ιστοσελίδα ή σε ποιον σύνδεσμο έκανε κλικ, από ποιο μέρος του κόσμου είχε πρόσβαση,
  κ.λπ.
  Οι ρυθμίσεις αυτών των cookies προκαθορίζονται από την υπηρεσία που παρέχει η Google, γι’
  αυτό σας προτείνουμε να συμβουλευθείτε τη σελίδα προστασίας προσωπικών δεδομένων της
  Google Analytics, https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en, για να λάβετε
  περισσότερες πληροφορίες για τα cookies που χρησιμοποιεί και πώς απενεργοποιούνται
  (λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο, ούτε για την αξιοπιστία των
  ιστότοπων τρίτων).
  Μόνιμα Τρίτων
  Optimizely
  (optimizelySegments;
  optimizelyEndUserId
  optimizelyPendingLogEvents;
  optimizelyBuckets…)
  Τα cookies που αναγνωρίζονται με τον τομέα optimizely.com ή www.optimizely.com, μας
  επιτρέπουν να βελτειώνουμε την εμφάνιση, τις ενυπώσεις, τα μηνύματα και γενικά έχουν σκοπό να
  εξασφαλίζουν ότι ο χρήστης αποκτά μία ολοκληρωμένη εμπειρία περιήγησης στον Ιστότοπό μας,
  σύμφωνα με τον τρόπο με τον οποίο τον χρησιμοποιούν οι χρήστες μας. Μερικά από τα
  αποθηκευμένα στοιχεία προς περαιτέρω ανάλυση είναι: ο αριθμός ενημερώσεων της σελίδας που
  είδε ο χρήστης, πληροφορίες ανά τμήματα επισκεπτών, όπως το πρόγραμμα περιήγησης, η
  καμπάνια, το είδος κινητών μέσων και όλα τα εξατομικευμένα και καθορισμένα τμήματα, κ.λπ. Οι
  ρυθμίσεις αυτών των cookies είναι προκαθορισμένες από την υπηρεσία που μας προσφέρει ο
  παροχέας μας Optimizely, Inc., συνεπώς σας προτείνουμε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του:
  https://help.optimizely.com/hc/en-us/articles/200040335, ώστε να λάβετε περισσότερες
  πληροφορίες σχετικά με τα cookies που χρησιμοποιεί και πώς απενεργοποιούνται στο:
  https://www.optimizely.com/opt_out. Παρακαλούμε, λάβετε υπόψη ότι δεν φέρουμε ευθύνες για το
  περιεχόμενο ούτε την αξιοπιστία των ιστότοπων τρίτων).
  Μόνιμα Τρίτων
  Εικονοστοιχεία μετατροπής
  και SDK
  Αυτά τα εργαλεία μας επιτρέπουν να παρακολουθούμε την περιήγηση ενός χρήστη με στόχο την
  εφαρμογή υπηρεσιών μέτρησης μέσω της τεχνολογίας που προσφέρεται από τρίτα μέρη (για
  παράδειγμα το Facebook) και να προσφέρουμε εξατομικευμένες διαφημίσεις σε αυτούς τους
  ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και σε άλλους ιστότοπους όπως το Google.
  Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την τεχνολογία και πώς να την απενεργοποιήσετε
  (έχοντας υπόψη ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενο ή την ακρίβεια των ιστότοπων
  τρίτων μερών), συνεχίστε να διαβάζετε:
  Πληροφορίες σχετικά με αυτές τις τεχνολογίες:
 • Facebook: https://www.facebook.com/ads/about/?entry_product=ad_preferences
 • Google: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=es
  Μόνιμα Τρίτων
  18

  COOKIES ΣΚΟΠΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
  Συσκευή αγοράς (thx_guid)
  Μας επιτρέπει να αναγνωρίζουμε, με μοναδικό τρόπο, τη συσκευή (Η/Υ, τηλέφωνο, κ.λπ.) από την
  οποία γίνονται οι αγορές σε αυτήν την ιστοσελίδα, για τη μετέπειτα ανάλυσή τους, με σκοπό να
  μπορούμε να προσφέρουμε στους πελάτες μας επαρκείς εγγυήσεις για τις συναλλαγές αγορών. Οι
  πληροφορίες που περιέχει αυτό το cookie συγκεντρώνονται από μια εξωτερική εταιρεία, την
  (Cybersource) η οποία πραγματοποιεί τις εν λόγω αναλύσεις.
  Μόνιμα Τρίτων
  Αυτό το πλαίσιο επισκόπησης δεδομένων θα ενημερώνεται με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα καθώς αλλάζουν οι υπηρεσίες που προσφέρονται σε αυτόν τον ιστότοπο.
  Ωστόσο, μερικές φορές κατά την ενημέρωση, ενδέχεται το πλαίσιο πληροφόρησης να σταματήσει να περιλαμβάνει κάποιο cookie, κάποια ετικέτα ή άλλα παρόμοια
  συστήματα.